نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 64168 %0.38 تعداد کل معاملات 58578 ارزش کل معاملات 2803620236172