نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 75949 %0.74 تعداد کل معاملات 150641 ارزش کل معاملات 5680356836683