نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 71686 %0.2 تعداد کل معاملات 49228 ارزش کل معاملات 2471110740852