نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 74109 %0.76 تعداد کل معاملات 103839 ارزش کل معاملات 4279209134860