نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 66627 %0.14 تعداد کل معاملات 49112 ارزش کل معاملات 3022654961944