نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 69495 %0.16 تعداد کل معاملات 58238 ارزش کل معاملات 2976370824777