نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 65728 %0.85 تعداد کل معاملات 57102 ارزش کل معاملات 1782873620977