نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 74076 %0.89 تعداد کل معاملات 122696 ارزش کل معاملات 3763490076758