نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 64923 %0.92 تعداد کل معاملات 83015 ارزش کل معاملات 2309752652898