نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 74998 %0.2 تعداد کل معاملات 64394 ارزش کل معاملات 3278191271963