نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 74133 %0.03 تعداد کل معاملات 103356 ارزش کل معاملات 3785263436799