نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 64451 %0.38 تعداد کل معاملات 35522 ارزش کل معاملات 2031496586202