نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 74161 %0.42 تعداد کل معاملات 83837 ارزش کل معاملات 4587641342072