عبارت شعار برای محتوای آموزشی
شروع در بورس

متن

ابزارها و سامانه های معاملاتی

متن

تحلیل بازار

متن

بازار سرمایه

متن

سرمایه گذاری

متن

معاملات آتی

متن

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش رو
ماهشهر
اصول بازار سرمایه

متن خلاصه

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری
زمان: شنبه 20 تیر

ساعت: 15 تا 17

تعداد جلسات: یک

اراک
کلاس مقدمات بورس

متن خلاصه

سطح دوره: حرفه ایی نوع دوره: حضوری
زمان: یکشنبه 2 شهریور

ساعت: 11 تا 13

تعداد جلسات: دو

تهران-هفت-تیر
آشنایی با بورس

متن خلاصه

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری
زمان: چهارشنبه 5 مرداد

ساعت: 14 تا 16

تعداد جلسات: یک

مشاهده همه رویدادها