آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
بهترین ابزار تحلیل بنیادی

معرفی تحلیل بنیادی، معرفی سایت کدال، معرفی و تشریح بورس ویو

حرفه ای
حضوری وبینار
12 تیر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه1

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
15 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج1

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
16 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس18 تیر

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری وبینار
18 تیر
سه شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی جلسه اول

آشنایی با تحلیل بنیادی، تحلیل صورت های مالی و ترازنامه های مالی

حرفه ای
حضوری وبینار
18 تیر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
دو جلسه
کرج-شعبه-دو
ورود به بورس-عظیمیه

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
18 تیر
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس19 تیر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
19 تیر
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه اول

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
19 تیر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تابلو خوانی در بازار بورس-22 تیر

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری وبینار
22 تیر
شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه2

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
22 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج2

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
23 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 25 تیر

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری وبینار
25 تیر
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
کرج-شعبه-دو
تابلو خوانی در بازار بورس-عظیمیه

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری
25 تیر
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی جلسه دوم

آشنایی با تحلیل بنیادی، تحلیل صورت های مالی و ترازنامه های مالی

حرفه ای
حضوری وبینار
25 تیر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
دو جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 26 تیر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
26 تیر
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه دوم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
26 تیر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه3

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
29 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس29 تیر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
29 تیر
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج3

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
30 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 1 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری وبینار
1 مرداد
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تبریز-دفتر-تالار-بورس
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
1 مرداد
سه شنبه
ساعت 15:30 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تابلو خوانی در بازار بورس-1 مرداد

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری وبینار
1 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
زاهدان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-زاهدان

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
1 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 18:30
یک جلسه
کرج-شعبه-دو
چگونه در بورس معامله کنیم؟عظیمیه

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
1 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 2مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

حضوری وبینار
2 مرداد
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه سوم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
2 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه4

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
5 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج4

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
6 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
کرج-شعبه-دو
آشنایی با روش سرمایه گذاری در بورس-عظیمیه

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
8 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 9 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
9 مرداد
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه چهارم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
9 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه5

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
12 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج5

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

عمومی
حضوری وبینار
13 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه پنجم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
16 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه6

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
19 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج6

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
20 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه ششم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
23 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه7

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
26 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج7

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
27 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه هفتم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
30 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه