آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
29 آبان
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش‌های سرمایه گذاری

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
6 آذر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 18:30
یک جلسه
رشت
آشنایی با روش های سرمایه گذاری - رشت

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
23 آبان
چهارشنبه
ساعت 15:00 الی 17:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی 

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها

حرفه ای
حضوری وبینار
5 آبان
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
7 جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
13 آذر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 18:30
یک جلسه