آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
بانک؛ دارایی ها و بدهی ها - نشست بررسی صنعت بانک با تمرکز بر بانک ملت

نشست بررسی صنعت بانک با تمرکز بر بانک ملت

مدرس:هادی موسوی - تحلیلگر شرکت ایده مفید

عمومی
حضوری وبینار
2 مهر
دوشنبه
ساعت 16 الی 19
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش های سرمایه گذاری

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
25 شهریور
یکشنبه
ساعت 15:00 الی 17:00
یک جلسه
رشت
آشنایی با روش های سرمایه گذاری - رشت

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
4 مهر
چهارشنبه
ساعت 15:00 الی 17:00
یک جلسه