مبتدی
حضوری
732

محورهای اصلی مورد بحث

  • مفهوم سرمایه گذاری
  • مقایسه بازارهای موجود برای سرمایه گذاری
  • روش های سرمایه گذاری در بورس
  • آشنایی با مفهوم ریسک و بازده
  • آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری
  • معرفی صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید
  • آشنایی با عملکرد سامانه های معاملاتی

 

این کارگاه آموزشی هر هفته چهارشنبه برگزار می‌گردد.

لینک ثبت نام ابتدای هر هفته ارائه می‌گردد.

ثبت نام