عمومی
حضوری
167

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. 

محورهای اصلی دوره:
  • بررسی کارکرد بانکها در بازار پول و چشم انداز صنعت بانک
  •  بررسی آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی
  •  اقتصاد کلان و چشم انداز تورم و نرخ ارز و نقدینگی و سرعت گردش پول
  •  آشنایی با صورتهای مالی بانکها
  •  مقایسه نسبتهای بانکهای منتخب
زمان‌بندی برگزاری دوره
تحلیل صنعت بانک
روز ساعت
پنج‌شنبه 5 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
Avatar
هادی موسوی
تحلیلگر ارشد شرکت ایده مفید

 


 

این سمینار در غرفه کارگزاری مفید واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 برگزار میشود.​

توضیحات بیشتر :
  • شرکت در این دوره برای عموم آزاد است.
  • اولویت با کسانی است که از قبل ثبت نام کرده باشند.

رویدادهای بیشتر ...

ثبت نام