عمومی
حضوری
412

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. 

محورهای اصلی دوره:
  • آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری
  • بررسی بازارهای موازی برای سرمایه گذاری
  •  معرفی روشهای مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس
  •  مدیریت دارایی؛ روش نوین سرمایه گذاری

 

زمان‌بندی برگزاری دوره
چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟
روز ساعت
چهارشنبه 4 اردیبهشت 15:30 تا 17:30
Avatar
شهرام صفوی
تحلیلگر ارشد شرکت ایده مفید

 


 

این سمینار در غرفه کارگزاری مفید واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 برگزار میشود.​

توضیحات بیشتر :
  • شرکت در این دوره برای عموم آزاد است.
  • اولویت با کسانی است که از قبل ثبت نام کرده باشند.

رویدادهای بیشتر ...

 

ثبت نام