آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش های سرمایه گذاری

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
29 مهر
یکشنبه
ساعت 15:00 الی 17:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
1 آبان
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
24 مهر
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 18:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی 

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها

حرفه ای
حضوری وبینار
5 آبان
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
7 جلسه