آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
29 دی
شنبه
ساعت 10:30 الی 13:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-فلزات رنگی

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
30 دی
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس ۲ بهمن

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
2 بهمن
سه شنبه
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
معاملات آتی و مشتقه کالایی و سهام

معرفی معاملات مشتقه کالایی و سهام و تشریح چگونگی ورود و فعالیت در بازار آتی

مبتدی
حضوری وبینار
3 بهمن
چهارشنبه
ساعت 14:00 الی 17:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
کجا و چگونه در بورس سرمایه‌گذاری کنیم؟

آشنایی با بورس، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار و مدیریت دارایی

مبتدی
حضوری
6 بهمن
شنبه
ساعت 13:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-فولاد و سنگ آهن

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
7 بهمن
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش های سرمایه گذاری ۹ بهمن

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
9 بهمن
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
بورس، تحلیل و ابزارهای معاملات آنلاین

آشنایی با مقدمات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، ابزارهای معاملاتی و معامله آنلاین در بورس

مبتدی
حضوری
13 بهمن
شنبه
ساعت 13:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-متانول،‌اوره و الفین

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

 

مبتدی
حضوری وبینار
14 بهمن
یکشنبه
ساعت 16:30:00 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ ۱۶ بهمن

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
16 بهمن
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس ۲۳ بهمن

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
23 بهمن
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-پالایشگاه

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
28 بهمن
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-بانک

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
5 اسفند
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-مخابرات

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
12 اسفند
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل بنیادی صنایع-نیروگاه

تحلیل بنیادی صنایع شامل فلزات رنگی، فولاد و سنگ آهن، متانول - اوره و الفین، پالایشگاه، بانک، مخابرات و نیروگاه 

مبتدی
حضوری وبینار
19 اسفند
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه