ثبت نام در دوره آموزشی 2

ثبت نام کلاس های آموزشی

نام دوره کاهش خطاهای شناختی-ادراکی در سرمایه‌گذاری: هنرِ سرمایه‌گذاری
مدت دوره 12 ساعت
تاریخ شروع دوره دوشنبه 30 مرداد 96
زمان کلاس دو شنبه ها ساعت 16 تا 19
محل تشکیل کلاس بزرگراه آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار، ساختمان اطلس
سر فصل های دوره:
  • تعاریف اوّلیه و کارکرد ذهن.
  • رهیافت مالی رفتاری به تصمیمات مالی+چند مثال.
  • طبقه‌بندی مولایناتان از منابع خطاهای تصمیم‌گیری+چند مثال.
  • نظریه مطلوبیت انتظاری(معمای بیمه‌ها، معمّای سن پترزبورگ).
  • زیان گریزی به عنوان یک سوگیری کلیدی.
  • نظریه چشم انداز.
  • طبقه بندی پروفسور هموند از خطاهای شناختی-ادراکی در تصمیم‌گیری+ارائه مثال از بازار سرمایه+ سوگیری‌های رفتاری معادل و مرتبط.
  • نحوه فرار از دام‌های روانی در تصمیمات سرمایه‌گذاری.
  • کاهش خطاها در شرایطی که زمان کافی برای تصمیم‌سازی وجود ندارد به عنوان مهارتی پویا و یک فرآیند یادگیری.

 

جهت تکمیل ثبت نام، وضعیت عضویت خود در پلکان (باشگاه مشتریان کارگزاری مفید) را مشخص نمایید.