ثبت نام در دوره آموزشی

ثبت نام کلاس های آموزشی

نام دوره کارگاه آشنای با بازار پایه و اختیار معامله
مدت دوره 6 ساعت
تاریخ شروع دوره سه شنبه 24 مرداد 96
زمان کلاس سه شنبه ها ساعت 17 تا 19
محل تشکیل کلاس بزرگراه آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار، ساختمان اطلس
سر فصل های دوره:

- معرفی بازار پایه و انواع آن

- آشنائی با معاملات بازار پایه

- معرفی شرکتهای شاخص بازار پایه و بررسی رشد آنها

- شناخت ابزار اختیار معامله (option)

- ارزشگذاری و معاملات آپشن ها

 

جهت تکمیل ثبت نام، وضعیت عضویت خود در پلکان (باشگاه مشتریان کارگزاری مفید) را مشخص نمایید.