طرح پاییزه ایزی تریدر

از تاریخ 1 آبان تا 30 آذر 96 باسامانه ایزی تریدر معامله نمایید تا علاوه بر استفاده از امکانات این سامانه جهت معاملات راحتتر ، 50 درصد امتیاز بیشتر در پلکان نسبت به سایر سامانه ها کسب نمایید .

چنانچه برای بار اول میخواهید از این سامانه استفاده نمایید ابتدا فایل راهنما را مطالعه نمایید :