جام پلکانی
تعداد بازدید: 8120

جام پلکانی

جشنواره پیش‌بینی مرحله حذفی مسابقات جام جهانی روسیه 2018 با 20 برنده 200 امتیازی و 1000 امتیاز برای بهترین پیش‌بینی‌کنندگان ...

جشنواره پیش‌بینی مرحله حذفی مسابقات جام جهانی روسیه 2018 با 20 برنده 200 امتیازی و 1000 امتیاز برای بهترین پیش‌بینی‌کنندگان

قوانین مسابقات:

کلیه مسابقات مرحله حذفی تا مشخص شدن قهرمان جام جهانی بترتیب و به شکل رایگان در حال برگزاری است.

در مجموع 16 مسابقه که هر کدام با توجه به مرحله برگزاری آن دارای نمره مخصوص به خود میباشد. (مطابق جدول زیر)

شما میتوانید در صورت پیش‌بینی درست تمام مسابقات در مجموع 28 نمره تا پایان جام جهانی کسب نمائید.

در انتها 20 نفر از کسانی که بیشترین نمره ها را کسب نموده باشند هر کدام 200 امتیاز پلکان دریافت خواهند کرد.

و پاداشی ویژه برای فردی که بیشترین نمره را بدست آورده باشد به میزان 1000 امتیاز پلکان هدیه خواهد شد.

توجه داشته باشید چنانچه دو یا چند نفر بیشترین نمره را کسب کرده باشد  1000 امتیاز بین ایشان به قسم مساوی تقسیم خواهد شد در مورد پاداش 200 امتیازی نیز در صورتی که نفرات آخر مشترک باشند امتیاز بین آنها تقسیم میگردد.

نمره برد مراحل مختلف به شرح زیر است:

8 مسابقه یک هشتم نهایی 8*1 نمره 
4 مسابقه یک چهارم نهایی 4*2 نمره
2 مسابقه نیمه نهایی 2*3 نمره
مسابقه رده بندی 1*2 نمره
مسابقه فینال 1*4 نمره
مجموع 28 نمره

 

برترینها تا پایان مرحله یک هشتم نهایی:

از مجموع 8 نمره (8 مسابقه) جام پلکانی تا پایان مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی، تا کنون نفرات برتر از بین 2137 شرکت کننده به شرح زیر میباشد:

نفرات برتر تا پایان مرحله یک هشتم نهایی
1 نفر 8 پاسخ صحیح 8 نمره
18 نفر 7 پاسخ صحیح 7 نمره
146 نفر 6 پاسخ صحیح 6 نمره

 

 برترینها تا پایان مرحله یک چهارم نهایی:

از مجموع 16 نمره (12 مسابقه) جام پلکانی تا پایان مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، تا کنون نفرات برتر از بین 2817 شرکت کننده به شرح زیر میباشد:

نفرات برتر تا پایان مرحله یک چهارم نهایی
1 نفر 11 پاسخ صحیح 15 نمره
22 نفر 10 تا 11 پاسخ صحیح 14 نمره
70 نفر 9 تا 10 پاسخ صحیح 13 نمره

 

 برترینها تا پایان مرحله نیمه نهایی:

از مجموع 22 نمره (14 مسابقه) جام پلکانی تا پایان مرحله نیمه نهایی جام جهانی، تا کنون نفرات برتر از بین 3089 شرکت کننده به شرح زیر میباشد:

نفرات برتر تا پایان مرحله یک چهارم نهایی
1 نفر 12 پاسخ صحیح 20 نمره
4 نفر 11 تا 12 پاسخ صحیح 19 نمره
12 نفر 10 تا 12 پاسخ صحیح 18 نمره
32 نفر 9 تا 11 پاسخ صحیح 17 نمره

 اسامی برندگان نهایی:

از مجموع 28 نمره (16 مسابقه) جام پلکانی، برندگان نهایی از بین 3089 شرکت کننده به شرح زیر میباشد:

اسامی برندگان نهایی جام پلکانی
نام پیش بینی صحیح نمره پاداش(امتیاز) پاداش ویژه(امتیاز)
زهرا درخشان 14 25 200 333
علیرضا ظهیرآبادی 14 25 200 333
علی زارع محمدجانی 14 25 200 333
رضا ایرجی 13 24 200 ---
علی میرزائی 13 24 200 ---
ابوالفضل غلامی 13 24 200 ---
سید غلامرضا بشیری موسوی 13 24 200 ---
منصور لویمی 13 24 200 ---
سیدشکراله موسوی زاده سامانی 12 24 200 ---
محمد پیرهادی تواندشت 13 24 200 ---
مجید حیدری 14 24 200 ---
عباس بابائی 13 23 200 ---
مهدی ابراهیمی محبوب 12 23 200 ---
ایمان تحققی علی غلامی 13 23 200 ---
علیرضا هژبری 13 23 200 ---
مهدی شوکتی اسگندر 13 23 200 ---
محسن جعفری 13 23 200 ---
سید مهدی قربانی شرفی 13 23 200 ---
حسین سخائی 13 23 200 ---
بهناز پیش آهنگ بناب 12 23 200 ---
احمد بیگدلی 13 23 200 ---

ورود به پلکان