آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه اول

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
10 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس23 شهریور

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
23 شهریور
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
کندل‌ها چه می‌گویند

آشنایی با کندل های قیمتی، بررسی رفتار بازار سهام بر اساس کندلها، تحلیل بازار بر اساس کندلها

حرفه ای
حضوری وبینار
23 شهریور
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 24 شهریور

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

مبتدی
حضوری وبینار
24 شهریور
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه دوم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
24 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
کرج-شعبه-دو
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس-26 شهریور-عظیمیه

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:0 الی 18:00
یک جلسه
رشت
آشنایی با بازار سرمایه و پلتفرمهای معاملاتی-رشت 26 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری، روشهای معامله

مبتدی
حضوری
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:30
یک جلسه
تبریز-دفتر-تالار-بورس
آشنایی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید 26 شهریور-تبریز

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 26 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری وبینار
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 26 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
بهترین ابزار تحلیل بنیادی-26 شهریور

معرفی تحلیل بنیادی، معرفی سایت کدال، معرفی و تشریح بورس ویو

حرفه ای
حضوری وبینار
26 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 27 شهریور

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
27 شهریور
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل صنعت فلزات رنگی-27شهریور

نگاهی به صنعت فلزات رنگی، میزان عرضه و تقاضا، تحلیل و بررسی سرمایه گذاری در صنعت فلزات رنگی

حرفه ای
حضوری وبینار
27 شهریور
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 28 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
28 شهریور
پنجشبه
ساعت 10:30 الی 13:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس30 شهریور

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
30 شهریور
شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
کندل‌ها چه می‌گو‌یند-30شهریور

آشنایی با کندل های قیمتی، بررسی رفتار بازار سهام ، تحلیل بازار بر اساس کندلها

عمومی
حضوری وبینار
30 شهریور
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 31 شهریور

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

حضوری وبینار
31 شهریور
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه سوم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
31 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
بهترین ابزار تحلیل بنیادی-2 مهر

معرفی تحلیل بنیادی، معرفی سایت کدال، معرفی و تشریح بورس ویو

حرفه ای
حضوری وبینار
2 مهر
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 3 مهر

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
3 مهر
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه چهارم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
7 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه پنجم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
14 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه ششم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
21 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه