آموزش ، بزرگترین سرمایه گذاری

رویدادهای حضوری و آنلاین پیش‌رو

تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه1

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
15 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج1

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
16 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه اول

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
19 تیر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه2

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
22 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج2

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
23 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه دوم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
26 تیر
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه3

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
29 تیر
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج3

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
30 تیر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه سوم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
2 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه4

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
5 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج4

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
6 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با هلدینگ مالی مفید و خدمات آن

معرفی هلدینگ مالی مفید و زمینه فعالیت،خدمات ارائه شده توسط مفید به سرمایه گذاران و معامله گران، اعتبار، مشاوره،پرتفوی پیشنهادی ،معامله گری در کلاس A و دستیاران معاملاتی مفید

عمومی
حضوری وبینار
8 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه چهارم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
9 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه5

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
12 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 12 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
12 مرداد
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 13 مرداد

تهران - بلوار آفریقا - بالا‌تر از چهارراه جهان کودک - نبش دیدار - ساختمان اطلس - کارگزاری مفید

مبتدی
حضوری وبینار
13 مرداد
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج5

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

عمومی
حضوری وبینار
13 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
اوراق با درآمد ثابت و فرصت های سرمایه گذاری در آن-15 مرداد

اوراق مشارکت و انواع آن، صندوقهای درآمد ثابت، سایر زمینه های سرمایه گذاری اوراق مشارکت

مبتدی
حضوری وبینار
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تبریز-تالار-اختصاصی
ورود به بورس-تبریز-15 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 15:30 الی 18:00
یک جلسه
کرج-شعبه-دو
ورود به بورس-عظیمیه-15مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
سنندج
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-سنندج-15 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 19:00
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 15 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 13:30 الی 16:00
یک جلسه
رشت
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-رشت 15 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 15:30 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
روانشناسی معاملات در بورس 15 مرداد

ذهن و تآثیر آن بر رفتار،آسیب شناسی رفتار معامله گران،خطاهای شناختی و ادارکی،سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی

 

عمومی
حضوری وبینار
15 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 16 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
16 مرداد
چهارشنبه
ساعت 13:30 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 16 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
16 مرداد
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه پنجم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
16 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 19 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
19 مرداد
سه شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه6

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
19 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج6

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
20 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 22 مرداد

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

مبتدی
حضوری وبینار
22 مرداد
سه شنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
سنندج
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-سنندج-22 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
22 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 19:00
یک جلسه
کرج-شعبه-دو
تابلو خوانی در بازار بورس-عظیمیه-22 مرداد

معرفی بازار سرمایه، معرفی سایت TSETMC، تشریح بازارهای بورس و فرابورس و تابلوهای معاملاتی و بورس کالا و انرژی و پیدا کردن اطلاعات اساسی بازار

مبتدی
حضوری
22 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 22 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
22 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
روانشناسی معاملات در بورس 22 مرداد

ذهن و تآثیر آن بر رفتار،آسیب شناسی رفتار معامله گران،خطاهای شناختی و ادارکی،سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی

 

عمومی
حضوری وبینار
22 مرداد
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 23 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
23 مرداد
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
ساری
آشنایی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-ساری 24 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
24 مرداد
پنجشبه
ساعت 9:00 الی 14:30
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-کرمان 24 مرداد

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
24 مرداد
پنجشبه
ساعت 10:30 الی 13:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 26 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
26 مرداد
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه ششم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
23 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه7

آموزش اندیکاتور ایچیموکو، آشنايي و طرز استفاده از انديكاتورهاي MFI, MA, PSAR, Cci, و ... و همگرايي و واگرايي مشهود و مخفي، آشنايي و طرز استفاده از ابزارهاي فيوفن، تايم، و سطح 

حرفه ای
حضوری وبینار
26 مرداد
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 27 مرداد

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

مبتدی
حضوری وبینار
27 مرداد
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی-ج7

آموزش مکانیزم و عملکرد کلیه ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، آموزش کاربردی چارت خوانی، آموزش استراتژیهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال

حرفه ای
حضوری وبینار
27 مرداد
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته جلسه هفتم

الگوهای کندل استیکی، واگرایی ها و انواع آن، الگوهای هارمونیک، شاخص های تکنیکال، چنگال اندروز

حرفه ای
حضوری وبینار
30 مرداد
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
هفت جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 30 مرداد

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
30 مرداد
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل صنعت مخابرات و بررسی اخابر و همراه-2شهریور

وسعت دامنه ارتباطات و مخابرات در توسعه جوامع بشری، آشنایی با اینترنت اشیا، روند توسعه ICT در جهان، مخابرات در آئینه آمار، بررسی سهام اخابر و همراه

عمومی
حضوری وبینار
2 شهریور
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس2 شهریور

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
2 شهریور
شنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس 6 شهریور

آشنایی با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اختصاصی، مدیریت ریسک های بازار

مبتدی
حضوری وبینار
6 شهریور
چهارشنبه
ساعت 10:00 الی 12:00
یک جلسه
اصفهان-شعبه-یک
آشنایی با خدمات کارگزاری مفید و پلتفرم های معاملاتی-5 شهریور- اصفهان

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری و  پلتفرمهای معاملاتی

مبتدی
حضوری
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 15:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
آموزش معاملات آتی زعفران و زیره

آشنایی با مفاهیم قراردادهای آتی، ریسک های قرارداد های آتی، علت سرمایه گذاری در آتی، قرارداد های زعفران و زیره

عمومی
حضوری وبینار
12 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه اول

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
10 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
آشنایی با تحلیل بنیادی

معرفی تحلیل بنیادی و مفاهیم و اصطلاحات، آشنایی با سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران، آشنایی با سایت کدال

مبتدی
حضوری وبینار
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه دوم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
17 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه سوم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
24 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه چهارم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
31 شهریور
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه پنجم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
7 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
دوره تحلیل بنیادی-جلسه ششم

آشنایی با انواع روش های تامین مالی، معرفی اجمالی بازار سرمایه و نحوه استفاده از سایتهای مرتبط، تشریح کامل صورتهای مالی اساسی و اصول حسابداری حاکم بر آنها

حرفه ای
حضوری وبینار
14 مهر
یکشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
شش جلسه
تهران-دفترمرکزی
چگونه در بورس معامله کنیم؟ 3 شهریور

معرفی پلتفرمهای معاملاتی،معرفی روش های خرید و فروش در بورس، آموزش پلتفرم معاملات آنلاین، معرفی خدمات کارگزاری مفید برای معامله گران

مبتدی
حضوری وبینار
3 شهریور
یکشنبه
ساعت 14:00 الی 16:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس 4 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری وبینار
4 شهریور
دوشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
کرج-شعبه-یک
چگونه در بورس معامله کنیم؟عظیمیه5 شهریور

آشنایی با سامانه‌های معاملاتی، قوانین بازار، تابلوی معاملاتی، سامانه تحلیل بنیادی، معامله با موبایل

مبتدی
حضوری
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 17:00
یک جلسه
رشت
آشنایی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید-رشت 5 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:30
یک جلسه
کرمان
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید5 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 18:00
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل صنعت سنگ آهن-6شهریور

نگاهی به صنعت سنگ آهن، میزان عرضه و تقاضا، تحلیل و بررسی سرمایه گذاری در صنعت سنگ آهن

عمومی
حضوری وبینار
6 شهریور
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل صنعت پتروشیمی-9شهریور

نگاهی به صنعت پتروشیمی، میزان عرضه و تقاضا، تحلیل و بررسی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

عمومی
حضوری وبینار
9 شهریور
شنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
تحلیل صنعت فولاد-13شهریور

نگاهی به صنعت فولاد، میزان عرضه و تقاضا، تحلیل و بررسی سرمایه گذاری در صنعت فولاد

عمومی
حضوری وبینار
13 شهریور
چهارشنبه
ساعت 16:30 الی 19:30
یک جلسه
تهران-دفترمرکزی
ورود به بورس- سنندج 5 شهریور

آشنایی با بازارهای مالی، ساز و کار و ارکان بورس، بازار بورس و فرابورس، مفاهیم ریسک و بازده، تشکیل سبد سرمایه گذاری

مبتدی
حضوری
5 شهریور
سه شنبه
ساعت 16:00 الی 19:00
یک جلسه