مبتدی
حضوری
1378

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره‌ آموزش مقدماتی بورس نموده است. این دوره را می‌توان نخستین گام برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذرای در این بازار به شمار آورد.

محورهای اصلی دوره:
  • معرفی روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
  • تشریح سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس
  • معرفی مدیریت دارایی مفید
  • آشنایی با صندوقهای سرمایه گزاری مفید
  • آشنایی با انواع روش های افزایش سرمایه
زمان‌بندی برگزاری دوره
آشنایی با روش سرمایه گذاری  در بورس و روش های افزایش سرمایه
روز ساعت
پنج شنبه 17 بهمن 16:00 تا 17:30
پنج شنبه 17 بهمن 18:00 تا 19:30
مدرس دوره:
پیام قاسمی
مشاور سرمایه گذاری

 


توجه
  • شرکت در این دوره برای عموم آزاد و رایگان است.

 

رویدادهای بیشتر

ثبت نام روش های سرمایه گذاری ثبت نام روش های افزایش سرمایه