مبتدی
حضوری
60

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره‌ آموزش مقدماتی بورس نموده است. این دوره را می‌توان نخستین گام برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذرای در این بازار به شمار آورد.

محورهای اصلی دوره:
  • تشریح تاریخچه پیدایش بورس
  • تشریح ساختار بازار سرمایه، سازوکار و قوانین حاکم بر آن
  • آشنایی با اصطلاحات اولیه بازار سرمایه
  • آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده
معرفی دوره‌ی آشنایی با بورس و بازار سرمایه

شرکت کنندان در این کلاس با ساختار بازار سرمایه ایران آشنا می‌شوند.

زمان‌بندی برگزاری دوره
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه و خدمات هلدینگ مالی مفید
روز ساعت
 سه شنبه 15 مرداد  13:30 تا 16:00
مدرس دوره:
محمدرضا احمدی نژاد
مشاور سرمایه گذاری

 


توجه
  • شرکت در این کلاس برای عموم آزادو رایگان است.

 

رویدادهای بیشتر

ثبت نام