حرفه ای
حضوری وبینار
1020

هدف دوره: 

کارگزاری مفید در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه و با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به برگزاری این دوره‌ نموده است. 

معرفی دوره:

شرکت کنندگان در این دوره با تحلیل بنیادی بر اساس صورتهای مالی و ترازنامه ها و کاربرد آنها در بازار  و نحوه استفاده و کاربرد آن در معاملات در بازار آشنا می‌شوند. بنابراین با شناخت عوامل مؤثر در ارزش سهام میتوانند عملکرد خود را مدیریت نمایند.

محورهای اصلی دوره:
  • آشنایی با صورتهای مالی
  • آشنایی با تراز نامه مالی و صورت سود و زیان
  • کاربرد صورتهای مالی در تحلیل بنیادی

 

این دوره به صورت دو جلسه برگزار میشود و مطالب جلسه دوم در ادامه مطالب جلسه اول است و مطالب جلسه اول در جلسه دوم تکرار نخواهد شد. نحوه تدریس و تقدم و تاخر بیان هر مطلب نیز به اختیار استاد است.

زمان‌بندی برگزاری دوره
تحلیل بنیادی 
روز ساعت
شنبه 9 آبان 16:30 تا 19:30
شنبه 16 آبان 16:30 تا 19:30

فرشید قاسم نژاد
سرپرست فروش شعب

 


 

توضیحات بیشتر :
  • شرکت در این کلاس برای عموم آزاد است.
  • این کلاس به صورت حضوری و آنلاین(وبینار) برگزار می‌شود.
  • شرکت کنندگان وبینار تنها در زمان برگزاری کلاس و به صورت زنده قادر به مشاهده کلاس هستند وفایل آفلاین تصویری یا صوتی این کلاس در اختیار ایشان قرار نمیگیرد.
  • استاد در زمان تدریس قادر به پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان وبینار نیست.

رویدادهای بیشتر ...

ثبت نام