ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
مقاله مبتدی
2947

برای تشکیل و اداره یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام، چند رکن و نهاد مهم در اساسنامه پیش‌بینی شده تا این مجموعه، شرایط اجرایی و نظارتی ...

برای تشکیل و اداره یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام، چند رکن و نهاد مهم در اساسنامه پیش‌بینی شده تا این مجموعه، شرایط اجرایی و نظارتی لازم جهت عملکرد مطلوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. در ادامه این مطلب با ارکان اصلی و ارائه‌دهندگان خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بیشتر آشنا می‌شوید.

۱- مجمع صندوق

مجمع صندوق با حضور حداقل نصف دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و دارای حق رأی در صندوق رسمیت می‌یابد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز آن بخش از سرمایه‌ اولیه است که توسط مؤسسین تأمین می‌شود و پس پرداخت این مبلغ، مجوز عرضه عمومی برای تأمین باقی‌مانده سرمایه‌ اولیه صادر خواهد شد. مجمع صندوق بالاترین رکن صندوق تلقی شده و مهم‌ترین وظیفه آن انتخاب مدیر، متولی، ضامن و حسابرس و معرفی آن‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأیید است.

نمایی از ساختار عملیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام
۲- مدیر صندوق

مدیر رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است که لازم است مطابق اساس‌نامه، گزارش‌های پیش‌بینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و در اختیار متولی، حسابرس و سازمان بورس قرار دهد. همچنین با استفاده از سایت اینترنتی مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری، اطلاعات ذکر شده در بخش اطلاع‌رسانی اساس‌نامه را برای آگاهی عموم منتشر کند. همچنین مدیر صندوق یک یا چند نفر شخص حقیقی را به‌عنوان مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که به نمایندگی از وی، تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری، خریدوفروش سهام و سایر اوراق بهادار را در چارچوب مقررات اعمال کنند. مشخصات مدیر سرمایه‌گذاری در اختیار سازمان بورس قرار می‌گیرد و لازم است صلاحیت حرفه‌ای او به تأیید سازمان برسد.

هویت متولی و سایر ارکان صندوق در امید نامه مربوطه و در سایت هر صندوق منتشر می‌شود

۳- متولی صندوق

متولی، رکن نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. هویت متولی و سایر ارکان صندوق در امید نامه مربوطه و در سایت هر صندوق منتشر می‌شود. از وظایف مهم متولی، پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق، تأیید حساب‌های بانکی افتتاح‌ شده توسط مدیر برای صندوق و نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن است. همچنین متولی به‌عنوان نماینده و وکیل سرمایه‌گذاران برای اقامه هرگونه دعوی کیفری علیه صندوق انجام ‌وظیفه می‌کند.

۴- ضامن

ضامن نیز توسط مجمع انتخاب و پس از تأیید سازمان بورس از طریق امید نامه صندوق به عموم معرفی می‌شود. منظور از ضمانت در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام، فراهم کردن نقدینگی کافی در شرایطی است که صندوق برای انجام پرداخت‌ها طبق اساس‌نامه یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متقاضیان، وجه نقد کافی نداشته باشد. وجود ضامن برای فراهم کردن امتیاز نقدشوندگی در این‌گونه صندوق‌ها ضروری است، زیرا با وجود ضامن، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این اطمینان را خواهند داشت که هر زمان تصمیم به ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود بگیرند، تقاضا برای آن طبق ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد.

۵- حسابرس

حسابرس، رکن دیگر نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و توسط متولی، برای تأیید به مجمع صندوق معرفی می‌شود. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین می‌شود و حسابرس با قبول این مسئولیت، وظایف محوله طبق اساس‌نامه بر عهده خواهد گرفت.

۶- کارگزاران صندوق

مدیر صندوق، برای انجام امور مربوط به معاملات سهام پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار از خدمات کارگزاران مورد تأیید سازمان استفاده می‌کند. کارگزاران مذکور که دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس هستند، علاوه بر وظایف معمول، موظف به انجام وظایف محوله طبق اساس‌نامه صندوق خواهند بود.