سرمایه‌گذاران با چه افق زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

سرمایه‌گذاران با چه افق زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
مقاله مبتدی
4953

پیش از آنکه بخواهیم درباره بازه‌های زمانی سرمایه‌گذاری در کشورمان توضیح دهیم، باید بگوییم شرایط کلی بازار سرمایه‌ در دنیا کمی متفاوت از ایران است. در اغلب کشورهای جهان به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌شود و سیستم مالیاتی به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت از هزینه‌های مالیاتی بالاتری برخوردار است.

در حالی‌که در کشورمان به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌ها، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های زمانی کوتاه‌ مدت‌تری انجام می‌شود. بد نیست بدانید هر چه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، سرمایه‌گذار ریسک بالاتری را تجربه خواهد کرد و فشار روانی بیشتری را نیز تحمل خواهد کرد.

بازه زمانی سرمایه‌گذاران در ایران را به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:
زیر یک هفته نوسان‌گیری
تا یک ماه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
یک تا ۶ ماه سرمایه‌گذاری میان مدت
۶ ماه تا سه سال سرمایه‌گذاری بلند مدت