ایزی‌چارت (تحلیل تکنیکال)

فیلم نیمه حرفه ای
27155

با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای ایزی‌چارت شامل نحوه ترسیم خطوط روند، افقی، عمودی، کانال، رسم انواع فیبوناچی، چنگال و... را فرا گرفته و استراتژی دلخواه خود را تدوین کنید.