ویژگی‌های بخش پرتفوی در ایزی‌تریدر

فیلم نیمه حرفه ای
57410

یکی از ضروری‌ترین اطلاعاتی که می‌خواهید مشاهده کنید ترکیب دارایی‌های سبد است؛ اما شاید ضروری نباشد که دیگران از دارایی شخصی شما مطلع شوند. در ایزی‌تریدر می‌توانید با یک کلیک پرتفوی خود را مخفی کنید.