فرم بورس آموزی

لطفا در صورت تمایل، دلایل و انگیره حضور در این طرح را حداکثر در سه خط وارد نمایید
مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
تجربه های کاری
گواهینامه های بازار سرمایه
لطفا در صورت تمایل، سایر توانمندی ها را حداکثر در سه خط وارد نمایید
نحوه آشنایی با مفید
با انتخاب هر کدام از گزینه‌های زیر، همراه کمپین بالاتر بروید باشید