سبدگردان مفید

صندوق‌های کارگزاری مفید

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزاری هستند که امکان سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بدون صرف زمان را فراهم می‌کنند. در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تیم متخصص مالی به جمع‌آوری سرمایه‌های خرد پرداخته و به پشتوانه تحلیل شرایط بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.