۳ ماهه۶ ماهه۱ ساله۳ ساله۵ سالهاز زمان تأسیس
اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۱ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
12,811,000 تومان
اگر از ۱ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۲۸.۱۱ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 12,811,000 تومان رسیده بود.
مرکز خدمات پشتیبانی و تماس مفید۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
021-8700
phone