۳ ماهه۶ ماهه۱ ساله۳ ساله۵ سالهاز زمان تأسیس

بازده شاخص

% 123.222 -
اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
77,303,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۶۷۳.۰۳ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 77,303,000 تومان رسیده بود.
مرکز خدمات پشتیبانی و تماس مفید۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
021-8700
phone