صندوق آرامصندوق آرام
دریافت مشاوره رایگان
آرام

آرام

قابل معامله

تاریخ بروزرسانی:

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازده صندوق
+ 7.92 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۱ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
9,859,000 تومان
اگر از ۱ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱.۴۱- بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 9,859,000 تومان رسیده بود.