صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیهصندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه
دریافت مشاوره رایگان
بازنشستگی تکمیلی آتیه

بازنشستگی تکمیلی آتیه

بازنشستگی تکمیلی

تاریخ بروزرسانی:

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت صدور

11,245ریال

قیمت ابطال

11,176ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

53,053نفر
بازده صندوق
+ 9.11 %

در حال بارگذاری نمودار