صندوق عیارصندوق عیار
دریافت مشاوره رایگان
صندوق عیار

صندوق عیار

قابل معامله

تاریخ بروزرسانی

۶ مهر ۱۴۰۲
بازده صندوق
-4.86 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
45,498,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۳۵۴.۹۸ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 45,498,000 تومان رسیده بود.