صندوق عیارصندوق عیار
دریافت مشاوره رایگان
صندوق عیار

صندوق عیار

قابل معامله

تاریخ بروزرسانی:

۵ اسفند ۱۴۰۲

بازده صندوق
+ 22.38 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
67,530,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۵۷۵.۳ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 67,530,000 تومان رسیده بود.