صندوق حامیصندوق حامی
دریافت مشاوره رایگان
صندوق حامی

صندوق حامی

با درآمد ثابت

تاریخ بروزرسانی:

۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت صدور

66,498ریال

قیمت ابطال

66,479ریال

دارایی صندوق

381,325میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

2,603,291نفر
بازده صندوق
+ 6.04 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
26,167,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۶۱.۶۷ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 26,167,000 تومان رسیده بود.