صندوق حامیصندوق حامی
دریافت مشاوره رایگان
صندوق حامی

صندوق حامی

با درآمد ثابت

تاریخ بروزرسانی

۵ مهر ۱۴۰۲

قیمت صدور

60,429ریال

قیمت ابطال

60,413ریال

دارایی صندوق

190,485میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

2,209,643نفر
بازده صندوق
+ 4.55 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۱ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
11,984,000 تومان
اگر از ۱ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۹.۸۴ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 11,984,000 تومان رسیده بود.