صندوق ممتازصندوق ممتاز
دریافت مشاوره رایگان
صندوق ممتاز

صندوق ممتاز

مختلط

تاریخ بروزرسانی:

۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت صدور

32,609ریال

قیمت ابطال

32,471ریال

دارایی صندوق

3,919میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

8,511نفر
بازده صندوق
+ 4.27 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
86,901,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۷۶۹.۰۱ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 86,901,000 تومان رسیده بود.