صندوق ممتازصندوق ممتاز
دریافت مشاوره رایگان
صندوق ممتاز

صندوق ممتاز

مختلط

تاریخ بروزرسانی

۴ مهر ۱۴۰۲

قیمت صدور

314,944ریال

قیمت ابطال

313,604ریال

دارایی صندوق

3,903میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

8,193نفر
بازده صندوق
+ 2.23 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
21,117,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۱۱.۱۷ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 21,117,000 تومان رسیده بود.