صندوق نامیصندوق نامی
دریافت مشاوره رایگان
صندوق نامی

صندوق نامی

با درآمد ثابت

تاریخ بروزرسانی:

۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت صدور

10,028ریال

قیمت ابطال

10,024ریال

دارایی صندوق

822میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

6,176نفر
بازده صندوق
+ 6.45 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
20,748,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۰۷.۴۸ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 20,748,000 تومان رسیده بود.