صندوق نامیصندوق نامی
دریافت مشاوره رایگان
صندوق نامی

صندوق نامی

با درآمد ثابت

تاریخ بروزرسانی

۳۱ شهریور ۱۴۰۲

قیمت صدور

10,003ریال

قیمت ابطال

10,000ریال

دارایی صندوق

878میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

6,992نفر
بازده صندوق
+ 6.32 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
20,556,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۰۵.۵۶ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 20,556,000 تومان رسیده بود.