صندوق امید توسعهصندوق امید توسعه
دریافت مشاوره رایگان
صندوق امید توسعه

صندوق امید توسعه

سهامی با تقسیم سود

تاریخ بروزرسانی

۳۱ شهریور ۱۴۰۲

قیمت صدور

342,264ریال

قیمت ابطال

340,139ریال

دارایی صندوق

23,763میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

21,736نفر
بازده صندوق
-1.64 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
117,702,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۰۷۷.۰۲ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 117,702,000 تومان رسیده بود.