صندوق امید توسعهصندوق امید توسعه
دریافت مشاوره رایگان
صندوق امید توسعه

صندوق امید توسعه

سهامی با تقسیم سود

تاریخ بروزرسانی

۴ مهر ۱۴۰۲

قیمت صدور

338,407ریال

قیمت ابطال

336,333ریال

دارایی صندوق

23,497میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

21,757نفر
بازده صندوق
-0.98 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
107,747,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۹۷۷.۴۷ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 107,747,000 تومان رسیده بود.