صندوق امید توسعهصندوق امید توسعه
دریافت مشاوره رایگان
صندوق امید توسعه

صندوق امید توسعه

سهامی با تقسیم سود

تاریخ بروزرسانی:

۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت صدور

33,528ریال

قیمت ابطال

33,304ریال

دارایی صندوق

22,566میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

24,578نفر
بازده صندوق
+ 5.33 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
113,628,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۰۳۶.۲۸ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 113,628,000 تومان رسیده بود.