صندوق پیشروصندوق پیشرو
دریافت مشاوره رایگان
پیشرو

پیشرو

سهامی

تاریخ بروزرسانی:

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت صدور

11,209ریال

قیمت ابطال

11,138ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

28,060نفر
بازده صندوق
+ 2.05 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
104,486,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۹۴۴.۸۶ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 104,486,000 تومان رسیده بود.
مرکز خدمات پشتیبانی و تماس مفید۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
021-8700
phone