صندوق پیشتازصندوق پیشتاز
دریافت مشاوره رایگان
پیشتاز

پیشتاز

سهامی

تاریخ بروزرسانی:

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت صدور

59,216ریال

قیمت ابطال

58,819ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

31,834نفر
بازده صندوق
+ 1.94 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۵ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
132,480,000 تومان
اگر از ۵ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۲۲۴.۸ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 132,480,000 تومان رسیده بود.
مرکز خدمات پشتیبانی و تماس مفید۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
021-8700
phone