صندوق توان (کم ریسک)صندوق توان (کم ریسک)
دریافت مشاوره رایگان
صندوق توان (کم ریسک)

صندوق توان (کم ریسک)

صندوق اهرمی مفید

تاریخ بروزرسانی

۴ مهر ۱۴۰۲

قیمت صدور

12,383ریال

قیمت ابطال

12,383ریال

دارایی صندوق

20,768میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

21,683نفر
بازده صندوق
+ 6.71 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
شش ماه اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
11,367,000 تومان
اگر از شش ماه اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۳.۶۷ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 11,367,000 تومان رسیده بود.