صندوق توانصندوق توان
دریافت مشاوره رایگان
توان

توان

صندوق اهرمی مفید

تاریخ بروزرسانی:

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت صدور

14,227ریال

قیمت ابطال

14,227ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

26,709نفر
بازده صندوق
+ 6.53 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۱ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
12,836,000 تومان
اگر از ۱ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۲۸.۳۶ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 12,836,000 تومان رسیده بود.