صندوق تضمینصندوق تضمین
دریافت مشاوره رایگان
تضمین

تضمین

تضمین اصل سرمایه

تاریخ بروزرسانی:

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت صدور

17,921ریال

قیمت ابطال

17,828ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

56,060نفر
بازده صندوق
+ 4.87 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
۱ سال اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
11,673,000 تومان
اگر از ۱ سال اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۶.۷۳ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 11,673,000 تومان رسیده بود.