صندوق تضمینصندوق تضمین
دریافت مشاوره رایگان
صندوق تضمین

صندوق تضمین

تضمین اصل سرمایه

تاریخ بروزرسانی

۴ مهر ۱۴۰۲

قیمت صدور

16,319ریال

قیمت ابطال

16,239ریال

دارایی صندوق

5,568میلیارد ریال

تعداد سرمایه‌گذاران

52,087نفر
بازده صندوق
+ 5.45 %

در حال بارگذاری نمودار

اگر در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید امروز سرمایه شما چقدر بود؟
مبلغ سرمایه‌گذاری
تومان
مدت زمان سرمایه‌گذاری
شش ماه اخیر
ارزش دارایی شما پس از سرمایه‌گذاری:
11,781,000 تومان
اگر از شش ماه اخیر تا امروز در این پورتفو سرمایه‌گذاری کرده بودید، ٪۱۷.۸۱ بازدهی کسب می‌کردید و سرمایه‌گذاری شما به مبلغ 11,781,000 تومان رسیده بود.