فرم ارسال مشخصات درخواست همکاری

به اطلاع می رساند جهت ثبت مشخصات مورد نیاز در سامانه سرمایه انسانی کارگزاری مفید، تکمیل فرم ذیل علاوه بر رزومه ارسال شده توسط شما مورد نیاز می‌باشد.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق شعلی

گواهینامه زبان‌های خارجی

گواهینامه‌های رسمی بازار سرمایه (مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)

مشخصات اعضای خانواده

مشخصات همسر

مشخصات فرزندان

سایر توانمندی‌ها

سایر اطلاعات