فرم ارسال مشخصات درخواست همکاری

به اطلاع می رساند جهت ثبت مشخصات مورد نیاز در سامانه سرمایه انسانی کارگزاری مفید، تکمیل فرم ذیل علاوه بر رزومه ارسال شده توسط شما مورد نیاز می‌باشد.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق شعلی

گواهینامه زبان‌های خارجی

سایر توانمندی‌ها

سایر اطلاعات