آزیموت ایتالیا و کارگزاری مفید
آزیموت ایتالیا و کارگزاری مفید
4/29/2018
در توافق‌نامه‌ای بین «گروه مفید» و گروه آزیموت، یکی از مهمترین شرکت‌های مدیریت دارایی ایتالیا با 50 میلیارد ...
صندوق سرمایه گذاری نامی
صندوق سرمایه گذاری نامی
4/29/2018
نامی یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است که تحت شماره11563مورخ 27/10/1396 نزد سازمان بورس و اوراق ...
طرح صندوق حامی چیست؟
طرح صندوق حامی چیست؟
4/29/2018
با شرکت در این طرح وجوه نقد بیکار شما تبدیل به سرمایه‌گذاری خواهد شد . جهت کسب اطلاعات بیشتر بروی ادامه ...
کمک های خیرین پلکان
کمک های خیرین پلکان
4/29/2018

کمک های خیرین پلکان تا تاریخ 12 اسفند به حساب موسسات واریز شد